ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดกิจกรรม บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning Day) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


     

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย นำโดยท่านปลัดนวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรม บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์  (Big Cleaning Day) ขึ้น เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการ สวยงามต่อผู้พบเห็นตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย และเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จึงจะดำเนินการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย......

คลิ๊กภาพกิจกรรม

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2022-02-14 10:15:48 แก้ไชวันที่ : 2022-02-14 10:32:52


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  47
   เดือนนี้ : 552
   ปี พ.ศ.นี้ : 72110
   ทั้งหมด : 324087


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848