องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยจัดตั้งจุดเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อ เฉพาะหน้ากากอนามัยประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ่อพลอย