ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มามอบถุงยังชีพตามโครงการ อบจ.ห่วงใย "เราไม่ทิ้งกัน" ให้กับประชาชนในเขต อบต.บ่อพลอย