นายเผด็จ เชื้อทอง รองนายก อบต.บ่อพลอย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในห้องทำงานห้องน้ำเก้าอี้พักคอยและบริเวณโดยรอบของ อบต.บ่อพลอย