โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และตามรอยศาสตพระราชาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563ขยายภาพ