ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพลอยไพลินองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยขยายภาพ