โครงการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามความถนัด "อบรมทำหมอนรองคอ" วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี