วันที่ 1 กันยายน 2566
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
กิจกรรม : ชมสัตว์น้ำ ชมสัตว์บกในสวนสัตว์

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 73 | เดือนนี้ : 5974 | ปีนี้ : 434870 | รวม : 511733
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี