ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034-510-848

โทรสาร : 034-510-848 ต่อ 18

เว็บไซต์ : www.borphoi.go.th

E-Mail : Borhloi.com@gmail.com

เฟสบุุ๊ค : facebook


 
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1787 | เดือนนี้ : 17470 | ปีนี้ : 267409 | รวม : 799938
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี