ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมดคลิก!
 

กิจกรรมองค์กร   ดูทั้งหมดคลิก!
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมดคลิก! วันที่ประกาศ
ปี 2566 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน 07 เม.ย. 2566
ปี 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านบึงหล่ม-เขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน 07 เม.ย. 2566
ปี 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยแก้ว-แยกเสาหงส์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 07 เม.ย. 2566
ปี 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (บริเวณศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง 07 เม.ย. 2566
ปี 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (บริเวณศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน 07 เม.ย. 2566

 
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 242 | เดือนนี้ : 242 | ปีนี้ : 69481 | รวม : 602010
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี