คำสั่ง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 24
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 78

ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 52 | เดือนนี้ : 11051 | ปีนี้ : 348328 | รวม : 425191
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี