ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 63
    2. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและร่วมกับหน่วยงานอื่น 79
    3. ลงนามบันทึกข้อตกลง “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 57
    4. แผ่นพับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 69
    5. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 61
    6. ขอเชิญประชาชนในเขต อบต.บ่อพลอย ร่วมกันพิจารณาร่างธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย 71
    7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน 132
    8. ลานกีฬาและเครื่องออกกำลัง ตำบลบ่อพลอย 141
    9. รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า ตลาดนัด ในตำบลบ่อพลอย 93
    10. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบ่อพลอย 84
    11. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่องขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 108
    12. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 89
    13. โครงการโตไปไม่โกง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 108
    14. ภาพกิจกรรมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส ปี 2565 92
    15. กำหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ 92
    16. นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 92
    17. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ่อพลอย 89
    18. แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2565 97
    19. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care 82
    20. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ 89

ทั้งหมด 82 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 71 | เดือนนี้ : 11070 | ปีนี้ : 348347 | รวม : 425210
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี