ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 10
    2. กิจกรรมธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 19
    3. ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18
    4. การจัดการคุณภาพอากาศการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 26
    5. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขต อบต.บ่อพลอย 20
    6. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขต อบต.บ่อพลอย 24
    7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขุดพลอย ร่อนแร่ 25
    8. พิพิธภัณฑ์อัญมณีธานี 28
    9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น(กรองหญ้าแฝก) 28
    10. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 34
    11. ช่องทางประกาศประชาสัมพันธ์ 29
    12. ศูนย์เรียนรู้รับรองสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอย 120
    13. รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บ่อพลอย ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 256
    14. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 252
    15. ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 242
    16. เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS 490
    17. ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ 340
    18. ปฏิทิน และ คู่มือการประเมิน ITA ปี 2567 496
    19. สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 345
    20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 393

ทั้งหมด 103 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 137 | เดือนนี้ : 17142 | ปีนี้ : 231129 | รวม : 763658
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี