รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 84
    2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 84
    3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 169
    4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 167
    5. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (6 เดือนแร) 166
    6. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) 394
    7. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 126
    8. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 355
    9. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 301
    10. รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี 2562 255
    11. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 284
    12. เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 132

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 38 | เดือนนี้ : 11037 | ปีนี้ : 348314 | รวม : 425177
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี