ประมวลจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 45
    2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 56
    3. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 62
    4. แนวทางการประพฤติตน Dos & Don’ts 82
    5. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 88
    6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2566 109
    7. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 121
    8. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 89
    9. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 147

ทั้งหมด 9 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 42 | เดือนนี้ : 11041 | ปีนี้ : 348318 | รวม : 425181
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี