โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2566 จำนวน 12 หมู่บ้าน

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 94 | เดือนนี้ : 5995 | ปีนี้ : 434891 | รวม : 511754
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี