ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย สมั้ยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1827 | เดือนนี้ : 17510 | ปีนี้ : 267449 | รวม : 799978
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี