องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ร่วมกับนายอำเภอบ่อพลอย กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ร.19/2 ปพ.กาญจนบุรี ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ตามโครงการ “บ้านของฉันฝันเป็นจริง” 
           วันนี้ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “บ้านของฉันฝันเป็นจริง” โดยส่งมอบบ้านแก่ นายบุญ คงนะ  ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ร.19/2 ปพ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ
          จากนั้นเวลา 10.30 น.นายอำเภอบ่อพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย และคณะร่วมเดินทางไปยัง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1859 | เดือนนี้ : 17542 | ปีนี้ : 267481 | รวม : 800010
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี