วันที่ 1 กันยายน 2566
ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
กิจกรรม : ชมสัตว์น้ำ ชมสัตว์บกในสวนสัตว์

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 244 | เดือนนี้ : 17249 | ปีนี้ : 231236 | รวม : 763765
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี