ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

ทั่วไป
  รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1087
ทั่วไป
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1179
ทั่วไป
  แผนการจัดหาพัสดุ
1018
ทั่วไป
  แผนผังการบริหาร อบต.บ่อพลอย
348
ทั่วไป
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
358
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
408
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
177
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน อบต. บ่อพลอย
272
ทั่วไป
  คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
195
อบรม/ประชุม/สัมนา
  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดตั้งจุดเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัยประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อพลอย
168
กิจกรรม
  อบต.บ่อพลอยขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเืพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
191
กิจกรรม
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
168
กิจกรรม
  E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ
302
กิจกรรม
  แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์
165
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
147
กิจกรรม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
341
กิจกรรม
  E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ
152
กิจกรรม
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
105
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
95
กิจกรรม
  ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
69
กิจกรรม
  รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์พักคอย คนบ่อพลอยไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564
159
อบรม/ประชุม/สัมนา
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ่อพลอยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564
72
กิจกรรม
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
56
อบรม/ประชุม/สัมนา
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
92
กิจกรรม
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
48


ทั้งหมด 40 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  38
   เดือนนี้ : 11077
   ปี พ.ศ.นี้ : 11077
   ทั้งหมด : 263054


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848