ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อพลอย ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


 

       ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อพลอย พร้อมทั้งจัดประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และจัดประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลบ่อพลอย ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

คลิ๊กภาพเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2022-02-14 11:06:56 แก้ไชวันที่ : 2022-02-14 15:03:26


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  53
   เดือนนี้ : 558
   ปี พ.ศ.นี้ : 72116
   ทั้งหมด : 324093


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848