ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


 

กิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายและเติมเต็มในส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน" ดำเนินการอบรมในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   

คลิ๊กภาพเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2022-02-22 14:00:04 แก้ไชวันที่ : 2022-02-22 14:09:46


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  48
   เดือนนี้ : 553
   ปี พ.ศ.นี้ : 72111
   ทั้งหมด : 324088


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848