ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ 27
    2. ปฏิทิน และ คู่มือการประเมิน ITA ปี 2567 30
    3. สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 54
    4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 55
    5. คำแนะนำการให้วัคซีนโปลิโอ การนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ 111
    6. “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 139
    7. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและร่วมกับหน่วยงานอื่น 172
    8. ลงนามบันทึกข้อตกลง “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 147
    9. แผ่นพับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 137
    10. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 144
    11. ขอเชิญประชาชนในเขต อบต.บ่อพลอย ร่วมกันพิจารณาร่างธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย 151
    12. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน 255
    13. ลานกีฬาและเครื่องออกกำลัง ตำบลบ่อพลอย 236
    14. รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า ตลาดนัด ในตำบลบ่อพลอย 180
    15. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบ่อพลอย 162
    16. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่องขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 198
    17. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 175
    18. โครงการโตไปไม่โกง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 199
    19. ภาพกิจกรรมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส ปี 2565 196
    20. กำหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ 184

ทั้งหมด 87 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 160 | เดือนนี้ : 6061 | ปีนี้ : 434957 | รวม : 511820
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี