คำสั่ง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 74
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 131

ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 117 | เดือนนี้ : 6018 | ปีนี้ : 434914 | รวม : 511777
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี