คำสั่ง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 88
    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 188
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 265

ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 199 | เดือนนี้ : 35939 | ปีนี้ : 201653 | รวม : 734182
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี