บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 272
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 391
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 305
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 878
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 697
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 759
    7. มาตรฐานการให้บริการ 1415
    8. คู่มือประชาชน 1312
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 484
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 512

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 225 | เดือนนี้ : 35965 | ปีนี้ : 201679 | รวม : 734208
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี