บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 133
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 190
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 179
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 617
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 523
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 455
    7. มาตรฐานการให้บริการ 1122
    8. คู่มือประชาชน 874
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 262
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 269

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 144 | เดือนนี้ : 6045 | ปีนี้ : 434941 | รวม : 511804
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี