รายงานกิจการสภา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. เชิญประชุมสภา 280
    2. ประกาศ เรียกประชุมสภาอบต. 526
    3. รายงานประชุมสภา 1754
    4. คู่มือการปฏบัติงาน ประชุมสภาท้องถิ่น 465

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 185 | เดือนนี้ : 35925 | ปีนี้ : 201639 | รวม : 734168
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี