รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน 337
    2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 325
    3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 353
    4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 325
    5. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (6 เดือนแร) 348
    6. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 616
    7. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 458
    8. เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 372

ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 2000 | เดือนนี้ : 38883 | ปีนี้ : 149650 | รวม : 682179
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี