ประมวลจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 10
    2. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 10
    3. ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 92
    4. รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 98
    5. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 110
    6. แนวทางการประพฤติตน Dos & Don’ts 139
    7. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 134
    8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2566 156
    9. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 184
    10. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 145
    11. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 213

ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 159 | เดือนนี้ : 6060 | ปีนี้ : 434956 | รวม : 511819
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี