ประมวลจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 155
    2. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 145
    3. ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 252
    4. รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 227
    5. ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 266
    6. แนวทางการประพฤติตน Dos & Don’ts 369
    7. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 355
    8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 373
    9. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 418
    10. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 401
    11. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 487

ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 234 | เดือนนี้ : 35974 | ปีนี้ : 201688 | รวม : 734217
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี