วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย นำโดยนายเผด็จ เชื้อทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ร่วมต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับมอบจักรเย็บผ้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 30 ชั่วโมง
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1999 | เดือนนี้ : 38882 | ปีนี้ : 149649 | รวม : 682178
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี