วันนี้ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย นายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.บ่อพลอย ข้าราชการ พนักงานจ้างและประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และ นายกานต์ คงเจริญ ปลัดท้องถิ่นอำเภอบ่อพลอย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 2076 | เดือนนี้ : 38959 | ปีนี้ : 149726 | รวม : 682255
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี