วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยนายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้นายเผด็จ เชื้อทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เป็นประธานมอบใบรับรองผู้ที่ผ่านการพัฒนาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาววรณัน เชื้องาม หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย นางสาวจริยา ชื่นชมน้อย ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 2114 | เดือนนี้ : 38997 | ปีนี้ : 149764 | รวม : 682293
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี