วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย นำโดยนายสนอง วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นักเรียนผู้สูงอายุ คณะทำงานศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัย อบต.บ่อพลอย ข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
✅ การเต้นบาสโลบต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อพลอย
✅ ตลาดนัดสีเขียวโรงเรียนผู้สูงอายุ
✅ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 2103 | เดือนนี้ : 38986 | ปีนี้ : 149753 | รวม : 682282
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี