วันที่ 2 เมษายน 2567 นายเผด็จ เชื้อทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน (MOI Waste Bank Week : เอ็มโอไอ เวสต์ แบงค์ วี๊ค) - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีนายกานต์ คงเจริญ ท้องถิ่นอำเภอบ่อพลอย นายโปรด ม่วงแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงผู้นำชุมชน กลุ่ม อถลตำบลบ่อพลอย และประชาชนตำบลบ่อพลอย ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาและความสำคัญของการจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดขยะ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการคัดแยกของขยะ โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นขยะที่มีมูลค่าสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนให้เกิด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และนำขยะรีไซเคิลมาสร้างรายได้ หรือจัดเป็นสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยนโยบายกระทรวงมหาดไทยฯ จึงได้มีการเปิดธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อย่างเป็นทางการ เป็นการประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประกาศความพร้อมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จะส่งเสริมให้ชุมชนให้มีการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารขยะของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และสวัสดิการให้คนในชุมชน และขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการต่อไป

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 2107 | เดือนนี้ : 38990 | ปีนี้ : 149757 | รวม : 682286
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี