บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 82
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 130
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 131
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 547
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 474
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 379
    7. มาตรฐานการให้บริการ 1047
    8. คู่มือประชาชน 734
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 192
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 207

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 53 | เดือนนี้ : 11052 | ปีนี้ : 348329 | รวม : 425192
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี