บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 289
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 428
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 321
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 911
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 731
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 808
    7. มาตรฐานการให้บริการ 1445
    8. คู่มือประชาชน 1347
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 502
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 546

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 84 | เดือนนี้ : 17089 | ปีนี้ : 231076 | รวม : 763605
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี